BREEAM In-Use Excellent för Hansa


Rebecca Kauffman och Camilla Liljekow har på uppdrag av Hestia certifierat de båda byggnaderna som ingår i handelskomplexet Hansa kompaniet i Malmö enligt BREEAM In-Use del 1. För fastigheten Lybeck blev resultatet betyget ”Excellent” medan för Stadt Hamburg blev betyget ”Very Good.” Betyget Excellent har än så länge bara erhållits för del 1 på 4 byggnader i Sverige (av 197 certifierade byggnader tom 8 feb 2018) och Lybeck är första byggnaden utanför Stockholmsområdet.

BREEAM In-Use är ett brittiskt certifieringssystem för befintliga byggnader där en byggnad bedöms utifrån områdena material, transport, avfall, vatten, hälsa, förorening, energi samt ekologi.

Senaste nyheterna från Solenco

Nyhet

Solenco går med i LFM30

Solenco går med i LFM30 (Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030).

Nyhet

Vår första uppföljning/redovisning enligt Global Compact är inskickad

Solencos första uppföljning/redovisning enligt Global Compact är inskickad, se mer på www.unglobalcompact.org

Nyhet

Solenco går med i CSR Skåne

Solenco går med i CSR Skåne. CSR Skåne är ett nätverket med gemensamt miljöintresse och samhällsengagemang. Nätverket samlar organisationer för att möjliggöra kunskapsutbyte och affärsnytta. Vi ser så fram emot att få ta del och vara en del av nätverket