Fokus på hållbara och lönsamma investeringar med långsiktiga kundrelationer

Med hållbarhet som vår ledstjärna är Solenco konsultbolaget som fokuserar på de långsiktigt mest flexibla och lönsamma lösningarna. Våra verksamhetsområden är huvudsakligen inom installationer för både fastigheter och process- samt tillverkningsindustrin.

Öka lönsamheten och investera i Energioptimering

Samtidigt som du gör miljön en tjänst

Solenco tillgodoser industrins behov av kompletta lösningar inom energieffektivisering. Vi erbjuder hela kedjan från kompletta kartläggningar, förstudier och projektering till upphandling, projektledning, uppföljning och utbildning.

Då vi jobbar med helhetslösningar får vi överblick över samtliga installationer, dess samverkan och aktuella behov. Våra projekt kan på så vis optimeras så att den slutgiltiga lösningen uppfyller förväntningarna.

Vi utgår aldrig från angivna eller uppskattade värden utan alla beräkningar grundar sig på uppmätta och verkliga värde. Detta gör att alla beslut är välgrundade och korrekta!

Med en bred kunskapsbas och lång erfarenhet av många olika typer av processer och installationer är vi övertygade om att vi kan hitta den optimala lösning för just dina förutsättningar.

Kontakta oss

10 ÅRS ERFARENHET

Medarbetarna på Solenco har över 10 års erfarenhet av energieffektiviseringsprojekt för processindustri på platser i hela världen. Vi har dessutom stor och mångårig erfarenhet från många olika typer av process och tillverkningsindustrier.

VVS-projektering

Solenco erbjuder kostnads- och tidseffektiva VVS-lösningar där vi producerar handlingar efter beställarens behov med rätt detaljnivå och kvalité i fokus.

Våra kunniga medarbetare arbetar proaktivt med den senaste tekniken för att i ett tidigt skede ta reda på vad våra kunder efterfrågar. Detta resulterar i tidseffektiva lösningar med hög kvalité.

Kontakta oss

Nyheter

Solenco fortsätter att växa!

Vi på Solenco är väldigt glada att att kunna presentera våra senaste tillskott Ali och Denis.

Läs mer

Fler av våra medarbetare är certifierade

Nu har flera av SOLENCO’s medarbetare certifierat sig som energiexperter med behörighet K för komplexa byggnader.

Läs mer