Hållbara och lönsamma investeringar!

Byggda på långsiktiga kundrelationer

Med hållbarhet som vår ledstjärna är Solenco konsultbolaget som fokuserar på de långsiktigt mest flexibla och lönsamma lösningarna. Våra verksamhetsområden är huvudsakligen inom installationer för både fastigheter och process/tillverkningsindustrin samt certifiering av fastigheter.

Våra typiska uppdrag innefattar VVS-projektering, miljö/hållbarhetscertifieringar, fastighetsautomation, mätning av media, driftoptimering och energieffektivisering.

Vår verksamhet följer ISO 9001:2915, ISO 14001:2015 och OHSAS 18001/ISO 45001.

Karriär

Jobba på Solenco

Vi expanderar i rask takt och letar ständigt efter drivna personer som vill vara med oss på vår resa. Kolla in vilka tjänster vi söker just nu och tveka inte att höra av dig till oss med en ansökan.

Nyhet

Solenco går med i LFM30

Solenco går med i LFM30 (Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030).

Artikel

Öka lönsamheten - investera i energioptimering

Samtidigt som du gör miljön en tjänst

Solenco tillgodoser industrins behov av kompletta lösningar inom energieffektivisering. Vi erbjuder hela kedjan från kompletta kartläggningar, förstudier och projektering till upphandling, projektledning, uppföljning och utbildning.

Då vi jobbar med helhetslösningar får vi överblick över samtliga installationer, dess samverkan och aktuella behov. Våra projekt kan på så vis optimeras så att den slutgiltiga lösningen uppfyller förväntningarna.

Långsiktiga kundrelationer

Genom att jobba med helhetslösningen i fokus får vi överblick över hur alla delar samverkar i projektet och kan på så vis optimera den slutgiltiga lösningen. Vi använder aldrig uppskattade värden utan utgår alltid ifrån beräknade eller uppmätta värde. Detta gör att alla beslut är välgrundade, kostnadseffektiva och stämmer med verkligheten som vidare lägger grundstenen för långsiktiga och värdeskapande kundrelationer.

Kontakta oss →

Vårt erbjudande

Energi

Vi tillhandahåller bl.a: fullständiga kartläggningar, KPI:er för processmaskiner, mätningar, optimeringar av kylmaskiner, pannor och värmepumpar, m.m.

Läs mer →

Automation

Vi bistår med kunskap inom hela kedjan. Från projektering och rådgivning till samordning och entreprenader. Alltid med lösningar utifrån kundens behov.

Läs mer →

Miljö

Solenco erbjuder ett brett utbud av tjänster inom hållbarhet & miljö. Klicka dig vidare för ett läsa mer om våra specifika tjänster.

Läs mer →

VVS

Lönsamma- och tidseffektiva VVS-lösningar där vi producerar handlingar efter beställarens behov med rätt detaljnivå och kvalité i fokus.

Läs mer →