Fokus på hållbara och lönsamma investeringar med långsiktiga kundrelationer

BREEAM In-Use Excellent för Hansa

Rebecca Kauffman och Camilla Liljekow har på uppdrag av Hestia certifierat de båda byggnaderna som ingår i handelskomplexet Hansa kompaniet i Malmö enligt BREEAM In-Use del 1. För fastigheten Lybeck blev resultatet betyget ”Excellent” medan för Stadt Hamburg blev betyget ”Very Good.” Betyget Excellent har än så länge bara erhållits för del 1 på 4 byggnader i Sverige (av 197 certifierade byggnader tom 8 feb 2018) och Lybeck är första byggnaden utanför Stockholmsområdet.

BREEAM In-Use är ett brittiskt certifieringssystem för befintliga byggnader där en byggnad bedöms utifrån områdena material, transport, avfall, vatten, hälsa, förorening, energi samt ekologi.