Om Solenco

Med hållbarhet som vår ledstjärna är Solenco konsultbolaget som fokuserar på de långsiktigt mest flexibla och lönsamma lösningarna. Våra verksamhetsområden är huvudsakligen inom installationer för både fastigheter och process/tillverkningsindustrin samt certifiering av fastigheter. Våra typiska uppdrag innefattar VVS-projektering, miljö/hållbarhetscertifieringar, fastighetsautomation, mätning av media, driftoptimering och energieffektivisering.

Vår verksamhet följer ISO 9001:2915, ISO 14001:2015 och OHSAS 18001/ISO 45001.

Genom att jobba med helhetslösningen i fokus får vi överblick över hur alla delar samverkar i projektet och kan på så vis optimera den slutgiltiga lösningen. Vi använder aldrig uppskattade värden utan utgår alltid ifrån beräknade eller uppmätta värde. Detta gör att alla beslut är välgrundade, kostnadseffektiva och stämmer med verkligheten.

Med en bred kunskapsbas och lång erfarenhet av många olika processer/projekt är vi övertygade om att vi kan hitta den optimala lösningen för varje projekts förutsättningar.

SOLENCO har stor erfarenhet av att internationella uppdrag och att jobba i uppdrag utomlands tillhör vårt dagliga arbete. Detta gör också att vi är vana vi att både kommunicera och dokumentera på engelska i våra uppdrag.

För att kunna utföra samt påverka hållbarhetsarbete utanför våra gränser är vi medlemmar i Sweden Green Building Council (SBGC), TEM:s nätverk CSR Skåne och Hållbart byggande SYD.

SOLECO följer och rapporterar enligt Global Compact då vi tycker att det är extra viktigt. Utöver detta jobbar vi med Agenda 2030 och som en följd av vår särskilda kompetens är vi ett licenserat BRE-Assessor företag.

Solenco är mån om kontakten med våra affärspartner och skyddet av deras personuppgifter. I enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) vill vi informera dig om hur och varför vi behandlar och lagrar personuppgifter. Se vår integritetspolicy.

Vår uppförandekod hittar du här.

Aktuell status för vårt Agenda 2030, GRI och de svenska miljömålen hittar du här.


Sedan 2018 har Solenco AB åtagit sig FN: s Global Compact-initiativ för
företagens ansvar och dess principer inom områdena mänskliga
rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.