Fokus på hållbara och lönsamma investeringar med långsiktiga kundrelationer

Utlandsuppdrag i pipen

SOLENCO har redan fler uppdrag på gång i utlandet bl.a till industrikunder i Japan, Vietnam och Indien.