Fokus på hållbara och lönsamma investeringar med långsiktiga kundrelationer

Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar som håller er uppdaterade på nya krav och förutsättningar. Vi skräddarsyr uppläggen och anpassar dem utefter era behov och önskemål.

Kylteknik

Kylteknik är ett område med ständigt nya krav och möjligheter. Vi hjälper er att vara uppdaterade. Vi skräddarsyr utbildningen allt från en liten kort uppdatering av dagsläget till ett hel dag.

Kontaktpersoner

Ola Lindborg

+46-702 87 21 93 ola.lindborg@solenco.se

Driftoptimering

Effektiv driftoptimering inträffar inte av en slump. Vi utbildar i strategierna verktygen och dokumenteringen.

Kontaktpersoner

Ola Lindborg

+46-702 87 21 93 ola.lindborg@solenco.se

Hållbarhet

Kontaktpersoner

Rebecca Kauffman

+46-738 54 43 44 rebecca.kauffman@solenco.se

Camilla Liljekow

+46-706 02 13 66 camilla.liljekow@solenco.se

Hållbarhetscertifiering

Kontaktpersoner

Camilla Liljekow

+46-706 02 13 66 camilla.liljekow@solenco.se

Rebecca Kauffman

+46-738 54 43 44 rebecca.kauffman@solenco.se

Automation

Kontaktpersoner

Kjell Knutsson

+46-702 80 01 09 kjell.knutsson@solenco.se