Fokus på hållbara och lönsamma investeringar med långsiktiga kundrelationer

Inventeringar och mätningar

”Att mäta är att veta” – Om man utgår från fakta är det lättare att ta bra beslut som man känner sig trygg i. Att mäta och dokumentera tillhör vårt dagliga arbete vilket lägger grunden till ett bra beslutsunderlag.

Mätningar

  • Media i rör (temperatur, flöde, hastighet och effekt)
  • Luftflöde
  • Eleffektmätningar
  • Ljus
  • CO2 och temperatur

Kontaktpersoner

Ludvig Björk Werner

+46-738 14 33 35 ludvig.b.werner@solenco.se

Status och underhållsinventeringar

Kontaktpersoner

Ludvig Björk Werner

+46-738 14 33 35 ludvig.b.werner@solenco.se

Due diligence

Kontaktpersoner

Ludvig Björk Werner

+46-738 14 33 35 ludvig.b.werner@solenco.se

Miljö och fuktinventeringar

Kontaktpersoner

Ludvig Björk Werner

+46-738 14 33 35 ludvig.b.werner@solenco.se