Fokus på hållbara och lönsamma investeringar med långsiktiga kundrelationer

Energi

Vi tillhandahåller bl.a: fullständiga kartläggningar, KPI:er för processmaskiner, mätningar, pannoptimeringar, optimeringar av kylmaskiner och värmepumpar, bränsle och konvertering, ångsystem, energientreprenader, utbildningar och beräkningar.

Energikartläggning

Fullständiga energikartläggningar
Komplett kartläggning av alla typer av byggnader och installationer inklusive samverkan med olika typer av processmaskiner. Alla kartläggningar bygger på uppmätta värde och välgrundade investeringsbedömningar.

Rapport
Rapporten är indelad i en del för varje typ av system. För varje system beräknas och prioriteras åtgärderna som både enskilda åtgärder eller kombinerade.

Presentation
Efter att rapporten levererats blir den också presenterad muntligen för att diskutera alla de föreslagna åtgärder som beskrivs i rapporten

Kontaktpersoner

Björn Nilsson

+46-704 84 76 56 bjorn.nilsson@solenco.se

Kjell Knutsson

+46-702 80 01 09 kjell.knutsson@solenco.se

Ola Lindborg

+46-702 87 21 93 ola.lindborg@solenco.se

Processkyla

Vi betraktar allt som processkyla där vi transporterar energi från en låg temperatur till en högre. Vi kan hjälpa med allt från laboratoriet till produktionen från W till MW.

Är du tex intresserade av följande så kontakta oss:

 • Vad är egentligen din totala verkningsgrad inklusive pumpenergi?
 • Styrs din kylanläggning automatiskt mot behovet?
 • Är det egentligen rätt och köra en och samma kylanläggning för både klimatkyla och processkyla?
 • Stegas kylmaskinerna in på rätt sätt med optimal verkningsgrad vid varje driftfall?
 • Är verkligen flödena mellan kalla och varma sidan rätt injusterade?
 • Går det inte att utnyttja en större mängd frikyla?
 • Vilken kylmaskin ska jag egentligen välja?
 • Kan man köra med variabelt flöde?

Kontaktpersoner

Ola Lindborg

+46-702 87 21 93 ola.lindborg@solenco.se

Process

Process innebär att flera teknikområden samverkar för att skapa en produkt. Med många års erfarenhet och en bred kompetensbas kan vi skapa högeffektiva processer som ger er den produkt ni önskar.

 • Energi KPI för processmaskiner
 • Media försörjning till processmaskiner
 • Installationer till produktionshallar och lager

Kontaktpersoner

Björn Nilsson

+46-704 84 76 56 bjorn.nilsson@solenco.se

Kjell Knutsson

+46-702 80 01 09 kjell.knutsson@solenco.se

Projektledning energientreprenader

När vi har identifierat var ni kan investera i er egen anläggning till bästa ROI (Return of invest) kan vi också hjälpa er att genomföra projekten. Vi hjälper er med:

 • Projektering och Förfrågningsunderlag för upphandling
 • Upphandling och utvärdering av anbud
 • Planering och projektledning av genomförande
 • Validering, prestanda test samt besiktning
 • Uppföljning och beräkning av ROI på utförda åtgärder

Kontaktpersoner

Kjell Knutsson

+46-702 80 01 09 kjell.knutsson@solenco.se

Ola Lindborg

+46-702 87 21 93 ola.lindborg@solenco.se

Pannoptimering

 • Verkningsgrad
 • Bränsle
 • Konvertering
 • Rökgasanalyser

Kontaktpersoner

Björn Nilsson

+46-704 84 76 56 bjorn.nilsson@solenco.se

Tryckluft

 • Energieffektivisering
 • Val av komponenter
 • Förstudier och Behovsanpassning
 • Projektering

Kontaktpersoner

Björn Nilsson

+46-704 84 76 56 bjorn.nilsson@solenco.se

Energiberäkningar

 • Beräkning av besparingar för energibesparingsåtgärder
 • LCC kalkyler för energibesparingsåtgärder
 • Investeringsbedömningar för energibesparingsåtgärder
 • Beräkning av besparingar vid sammansatta installationer

Kontaktpersoner

Lars Lindborg

+46-702 87 29 76 lars.lindborg@solenco.se

Energi KPI

Process innebär att flera teknikområden samverkar för att skapa en produkt. Med många års erfarenhet och en bred kompetensbas kan vi hjälpa er att mäta, ta fram och följa upp rätt KPI:er (Key Performance Indicators) för att skapa den process som ger den produkt ni önskar till rätt kostnad och med hög effektivitet.

Kontaktpersoner

Björn Nilsson

+46-704 84 76 56 bjorn.nilsson@solenco.se

ENERGIDEKLARATIONER

SOLENCO’s certifierade energiexperter (enligt BFS 2007:5 CEX 1 med ändringar BFS 2016:15 CEX 5) utför energideklaration på alla typer av byggnader, enkla som komplexa.

Kontaktpersoner

Kjell Knutsson

+46-702 80 01 09 kjell.knutsson@solenco.se

Ludvig Björk Werner

+46-738 14 33 35 ludvig.b.werner@solenco.se

Förnybar energi

 • LCC kalkyler för alternativa energikällor
 • Investeringsbedömning för alternativa energikällor
 • Förstudier

Kontaktpersoner

Björn Nilsson

+46-704 84 76 56 bjorn.nilsson@solenco.se

Ångsystem

Typiska mätningar för ångsystem och pannor som vi utför:

Panna

 • Verkningsgrad (rökgastemperatur, strålningsvärme)
 • Lastreglering
 • Bränsletyp (möjlighet till bränslebyte?)
 • Finns economizer eller annan värmeåtervinning
 • Typ av bottenblåsfunktion (gäller ångpanna)
 • Vattenreningsanläggning

Ång/kondensatsystem

 • Ångtryck/temperatur
 • Mätning av matarvattenflöde
 • Har kartering av kondensatfällor utförts
 • Hur hanteras avspänningsångan
 • Mätning av avspänningsflöde från kondensattank
 • Typ av kondensat/matarvattentank
 • Finns kondensatkylning
 • Läckage
 • Kontroll av avspänningskärl gällande besiktningsgodkännande

Kontaktpersoner

Björn Nilsson

+46-704 84 76 56 bjorn.nilsson@solenco.se