Fokus på hållbara och lönsamma investeringar med långsiktiga kundrelationer

Automation

Solenco bistår med kunskap inom hela kedjan av automation. Från projektering och rådgivning till samordning och entreprenader. Alltid med lösningar utifrån kundens behov.

Projektering

Med vår erfarenhet som verktyg omvandlar vi era önskemål till underlag för automatisering och styrning.

  • Projektering av byggnadsautomation
  • Inventering och dokumentation av befintliga installationer
  • Utvärdering och förbättringar av befintliga funktioner med energi i fokus
  • Besiktningar
  • Provningar
  • Strategiska mål gällande val av system

Kontaktpersoner

Kjell Knutsson

+46-702 80 01 09 kjell.knutsson@solenco.se

Ola Lindborg

+46-702 87 21 93 ola.lindborg@solenco.se

Entreprenader

  • Pga vår breda erfarenhet från energieffektivisering utför vi inte våra entreprenader med utgångspunkt från bara funktion utan även utifrån energi, användarvänlighet och flexibilitet
  • Som fabrikatsoberoende väljer vi systemlösning utifrån kundens behov

Kontaktpersoner

Kjell Knutsson

+46-702 80 01 09 kjell.knutsson@solenco.se

Ludvig Björk Werner

+46-738 14 33 35 ludvig.b.werner@solenco.se

Rådgivning

Kontaktpersoner

Kjell Knutsson

+46-702 80 01 09 kjell.knutsson@solenco.se

Ola Lindborg

+46-702 87 21 93 ola.lindborg@solenco.se

Samordnad funktionsprovning av komplexa installationer

Kontaktpersoner

Ola Lindborg

+46-702 87 21 93 ola.lindborg@solenco.se

Kjell Knutsson

+46-702 80 01 09 kjell.knutsson@solenco.se