Fokus på hållbara och lönsamma investeringar med långsiktiga kundrelationer

Automation

Solenco bistår med kunskap inom hela kedjan av automation. Från projektering och rådgivning till samordning och entreprenader. Alltid med lösningar utifrån kundens behov.

Projektering

Med vår erfarenhet som verktyg omvandlar vi era önskemål till underlag för automatisering och styrning.

  • Projektering av byggnadsautomation
  • Inventering och dokumentation av befintliga installationer
  • Utvärdering och förbättringar av befintliga funktioner med energi i fokus
  • Besiktningar
  • Provningar
  • Strategiska mål gällande val av system

Kontaktpersoner

Kjell Knutsson

+46-702 80 01 09 kjell.knutsson@solenco.se

Ola Lindborg

+46-702 87 21 93 ola.lindborg@solenco.se

Entreprenader

Med kompletta användarvänliga lösningar för byggnadsautomation sätter vi kundens behov i fokus.

  • Med lång erfarenhet av projektering och installation genomför vi totalentreprenader i alla typer av byggnader för såväl nybyggnation som ombyggnad av befintliga installationer.
  • Med ansvar för helheten erbjuder vi integration av fastighetens tekniska system avseende ventilation, värme, kyla och driftslarm till ett funktionellt och användarvänligt styr- och övervakningssystem.
  • Vi tänker bortom installationsfasen och har som målsättning att tillhandahålla ett flexibelt styrsystem som i takt med tiden enkelt kan förändras och anpassas till nya krav från både nyttjare och omvärld.
  • Som fabrikatsoberoende väljer vi systemlösning utifrån kundens behov.

Kontaktpersoner

Christian Benediktsson

+46-731 51 77 00 christian@solenco.se

Rådgivning

Kontaktpersoner

Kjell Knutsson

+46-702 80 01 09 kjell.knutsson@solenco.se

Ola Lindborg

+46-702 87 21 93 ola.lindborg@solenco.se

Samordnad funktionsprovning av komplexa installationer

Kontaktpersoner

Ola Lindborg

+46-702 87 21 93 ola.lindborg@solenco.se

Kjell Knutsson

+46-702 80 01 09 kjell.knutsson@solenco.se