Fokus på hållbara och lönsamma investeringar med långsiktiga kundrelationer

Om oss

Med hållbarhet som vår ledstjärna är Solenco konsultbolaget som fokuserar på de långsiktigt mest flexibla och lönsamma lösningarna. Våra verksamhetsområden är huvudsakligen inom installationer för både fastigheter och process- samt tillverkningsindustrin.

Eftersom vi jobbar med helhetslösningar får vi överblick över alla moment i projektet och kan på så vis optimera den slutgiltiga lösningen. Vi utgår aldrig från angivna eller uppskattade värden, vi mäter hur det faktiskt är i verkligheten. Detta gör att alla beslut är välgrundade och korrekta.

Med en bred kunskapsbas och lång erfarenhet av många olika processer är vi övertygade om att vi kan hitta den optimala lösning för just dina förutsättningar.